بوسولفان Busulfan

2017-04-26T09:47:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Busulfan گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PIERRE FABRE ONCOLOGY                موارد مصرف بوسولفان در درمان لوسمی میلوستیتیک مزمن بکار می رود و در درمان لوسمی میلوسیستیک حاد نیز مصرف شده است.      مکانیسم [...]