بيوسول Bio sol, پروبیوتیک

2016-10-03T10:03:18+04:30

براي استفاده در جوجه هاي گوشتي، مادر و تخمگذار (محلول در آب) اين ترکيب حاوي پروبيوتيکي است که به منظور حفاظت از جوجه هاي گوشتـي و بـا تمرکز بر روي اولين و حساس ترين مرحله پرورش به کار مي رود. روزهاي ابتدايي پرورش جوجه هاي گوشتي، زماني است که فلور ميکروبي مجراي گوارشي در حال [...]