نحوه استفاده ظرف خاك به بچه گربه

2017-03-06T05:44:23+04:30

بچه گربه ها به آساني براي استفاده از ظرف خاك آموزش ميبينند. گربه مادر معمولا آنها را آموزش ميدهد، اما اگر شما خود ميخواهيد اين كار را انجام دهيد در اينجا نحوه*ي آموزش آورده شده است: نحوه ي آموزش: 1- اگر شما گربه هاي ديگري داريد، براي بچه گربه ظرف خاك جديدي بخريد. براي شروع [...]