بیماری انگلی خارجی پوست در حیوانات

2017-01-17T16:08:01+04:30

سگ ، گربه و انسان با خوردن کک آلوده ، به کرم پهن مبتلا می شوند . Flea allergy dermatitis( FAD ) : FAD ناشی از ازدیاد حساسیت نسبت به گزش کک می باشد ، این بیماری یکی از معمولترین بیماریهای پوستی در سگ و همچنین مهمترین آنها در گربه می باشد ؛ این ازدیاد [...]