بیماری لپتوسپیروز در سگ

2015-12-12T09:12:52+04:30

بیماری لپتوسیروز در سگ ها یک بیماری عفونی باکتریال مهم و کشنده می باشد که در ادرار حيوان بیمار وجود دارد