بیماری های ناشی از ايمني مواد غذائي

2017-01-24T15:03:06+04:30

ایمنی مواد غذائی از بخشهای مهم سلامت جامعه بوده و امروزه دولتها به دلیل افزایش مشكلات ناشی از ایمنی مواد غذائی و به منظور ارتقاء سطح اطلاعات مصرف كنندگان در تلاش برای ارتقا ایمنی مواد غذائی هستند تعریف بیماریهای ناشی از غذا: بیماریهای ناشی از غذا معمولا به همراه عوامل عفونت زا یا مسمومیت زایی [...]