راه های درمان درماتیت بین انگشتی در گاو

2017-01-07T17:14:11+04:30

در این طرح پس از انجام مطالعات اولیه و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط درسال ۱۳۸۶، بررسی‌های فارمی این تحقیق، طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ صورت پذیرفت. انجام آزمایش‌های مرتبط و بررسی‌های آماری و علمی طرح و اقدامات لازم در راستای ارائه دستاوردها برای مسؤولین علمی کشور تا مرحله ثبت اختراع تا تاریخ [...]