ناباروري در گاوهاي شيري

2017-01-26T17:54:33+04:30

سیاری از تولید کنندگان در موقعیت های مختلف با مشکلاتی در عملکرد تولید مثلی گله خود روبرو می شوند.زمانیکه راندمان تولید مثلی گله افت می کند،تولید کننده باید برای شناسایی علل امر و یافتن راه حل،با دامپزشک گله،کارشناس تلقیح مصنوعی،نمایندگی شرکت تامین خوراک و دیگر افراد ذیربط مشورت نماید.متن حاضر به معرفی انواع اصلی مشکلات [...]

ناباروري در گاوهاي شيري2017-01-26T17:54:33+04:30

جفت ماندگی در گاو و تغییرات متابولیک (3)

2017-01-07T11:22:34+04:30

بخش سوم تغییرات متابولیک در دوره انتقال را با نگرشی بر ناهنجاری های متابولیک از جمله جفت ماندگی در گاو  ادامه میدهیم سرعت افزایش نیاز به گلوکز که برای تولید شیر پس از گوساله زایی مورد نیاز می باشد، فشاری را بر روی گاو در تامین این مقدار گلوکز وارد خواهد آورد. سرعت افزایش مصرف [...]

جفت ماندگی در گاو و تغییرات متابولیک (3)2017-01-07T11:22:34+04:30
Go to Top