خانه برچسب‌ها داروهای آنتی موسکارینیک

داروهای آنتی موسکارینیک

هیوسین Hyoscine

آتروپین Atropine