برداشت و ارسال نمونه مرضي دام

2017-01-25T17:26:57+00:00

مراقبت بيماريهاي دامي سر لوحه تمامي اقداماتي است كه در راستاي كنترل و ريشه كني بيماريها انجام مي گيرد . در حقيقت مراقبت سيستمي است علمي و هوشمند كه مي توانند زمان رسيدن به اهداف بهداشتي را كوتاه نمايد و با ديدگاهي منطقي و علمي راه كارهاي مناسب را ارائه نمايد . اين سيستم بر [...]

برداشت و ارسال نمونه مرضي دام2017-01-25T17:26:57+00:00

کاربرد بيوتکنولوژي و اصلاح دام

2017-01-14T17:47:16+00:00

بیوتکنولوژی که به صورت توانایی بکارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف می*شود در دو دهه گذشته ، کاربردهای گستردهای در عرصه*های کشاورزی و بهداشت ، محیط زیست یافته است. بیوتکنولوژی در مفهوم عام و نزد اکثریت مردم معنای درآمد بی*دردسر را تداعی نموده است و در دهه اخیر این کلمه را غالبا به مفهوم [...]

کاربرد بيوتکنولوژي و اصلاح دام2017-01-14T17:47:16+00:00

آناتومی جامع نشخوار کنندگان

2017-01-14T11:15:34+00:00

آناتومی جامع دستگاه گوارش دام نشخوار کننده یک گاو شیری یک تولید کننده غذایی خوب است . در تقریباَ مدت زمان ده ماه یک گاو خوب می تواند ۴۹۶ پوند پروتئن ، ۷۸۴پوند انرژی از فرم قند لاکتوز، ۵۶۰ پوند چربی و ۱۱۲ پوند املاح معدنی در ۱۶۰۰۰ پوند شیر تولید کند. این مقدار پروتئین [...]

آناتومی جامع نشخوار کنندگان2017-01-14T11:15:34+00:00

آنچه در مورد اکولوژی شاربن باید بدانید

2017-01-07T17:33:39+00:00

مقدمه: مشخصه های هیدرو فوبیک و حرکت الکتروفورتیک (EMP) میکروارگانیسم ها از نظر زیستی جنبه قابل فهم تأثیر متقابل آنها بر محیط است.این خواص در سرنوشت، حمل، فیزیولوژی و مطالعات حدت ارگانیسم اساسی هستند و بنا بر این در انتخاب جانشین جامع می باشد. قوای هیدرو فوبیک و الکتروفورتیک همکاران مهمی برای تحرک ذرات و [...]

آنچه در مورد اکولوژی شاربن باید بدانید2017-01-07T17:33:39+00:00

دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو

2017-01-07T11:06:30+00:00

 افرایش سنتز کتون بادی در حول حوش زایش چه دلیلی دارد؟ آیا افزایش سنتز کتون بادی یک مکانیسم طبیعی در گاوهای شیری است؟ در این مقاله کوتاه میخواهیم دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاوهای دوره انتقال را بررسی کنیم. گاوهای شیری تغییرات فیزیولوژیکی زیادی را در حین انتقال از اواخر آبستنی به اوایل دوره [...]

دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو2017-01-07T11:06:30+00:00

آب در تغذیه طیور و دام چه نقشی دارد

2017-01-06T08:41:14+00:00

آب در تغذیه طیور و دام چه نقشی دارد؟ همه ما میدانیم که موجودات زنده از جمله دام و طیور برای ادامه حیات خود نیاز به آب دارند. ما در این مقاله مروری به اهمیت آب در تغذیه دام و طیور خواهیم پرداخت . این مقاله به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است و [...]

آب در تغذیه طیور و دام چه نقشی دارد2017-01-06T08:41:14+00:00
Go to Top