راه های فهمیدن چیزی های که گربه ميخواهد

2017-03-09T01:21:25+00:00

ارتباط بين گربه و صاحبش ميتواند بسيار نزديك باشد و بسياري بر اين باورند كه گربه شان هر كلمه اي كه آنها به زبان مي آورند را ميفهمد. اين مسئله ممكن است درست يا نادرست باشد، اما قطعا اين درست كه گربه شما كاملا در اين امر تواناست كه به شما اين اجازه را بدهد [...]

راه های فهمیدن چیزی های که گربه ميخواهد2017-03-09T01:21:25+00:00

آموزش تربیت گربه از نظر رفتاری

2017-02-27T03:40:48+00:00

علی الرغم کوشش و سعی فراوانی که از طرف شما برای تربیت گربه و حذف برخی از عادات نامطلوب او می شود ولی در برخی از موارد باید از روش های درمانی بهره جست. در رابطه با روش های کنترل رفتار و اجرای آن ها در محیط منزل نیاز به صبر و شکیبایی فراوان می [...]

آموزش تربیت گربه از نظر رفتاری2017-02-27T03:40:48+00:00
Go to Top