روشهاي تشخيص درگيري پرندگان با مايكوپلاسما سينويا

2014-02-26T05:14:13+00:00

روشهاي تشخيص درگيري پرندگان با مايكوپلاسما سينويا ، ایجاد بیماری به صورت حاد ،مزمن در جوجه ها و بوقلمون ها،شامل ضایعاتی در غشای سینویال مفاصل و صفحات تاندونیست