آشنایی با اصول نگهداری گربه

2017-03-09T03:22:04+00:00

گربه  عضو خانواده  گربه سانان  بوده  و حیوانی  گوشتخوار می باشد. از خصوصیات  گربه سانان  یكی  پوشش  راه راه  یا لكه ای  تیره  در زمینه ای  روشن تر بوده  كه  این  لكه ها و خطوط از هم  جدا می باشند. خصوصیت  دیگر داشتن  پوزه  كوتاه  ودندانهایی  است  كه  برای  بریدن  و پاره كردن  تخصصی  شده [...]