آشنایی با بيماري سل در گاو

2017-01-22T12:41:31+00:00

بيماري سل در گاو با ايجاد توبركلهاي پيشرونده در اندامهاي مختلف بدن مشخص مي گردد . علاوه بر گاو ، انسان ، بز و خوك نيز نسبت به آلودگي با عامل مسبب سل گاوي حساس بــوده و گوسفنــــد و اسـب نوعي مقاومت طبيعي را نشان مي دهند . در گاو منشا اصلي آلودگــــي گاوهـاي آلوده [...]

آشنایی با بيماري سل در گاو2017-01-22T12:41:31+00:00

آنچه باید در مورد سل بدانید

2017-01-07T17:17:17+00:00

سل، بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث گرفتاری ارگان های مختلف بدن و مخصوصا ریه ها میشود. در بررسی اپیدمیولوژی سل، باید هم به عفونت سلی و هم بیماری سل توجه شود. عفونت سلى (TB infection) حالتی است که با سیل های سل، بدون ایجاد علائم بالینی و آزمایشگاهی قابل کشفی [...]

آنچه باید در مورد سل بدانید2017-01-07T17:17:17+00:00
Go to Top