معرفی دستگاه‌ سم چینی هیدرولیک

2017-08-25T10:23:10+00:00

قبلا سم چینی برای گاوهای با وزئ 200 تا 900 کیلو گرم سخت بود و ممکن بود به گاو آسیب بزند اما با طراحی دستگاه‌های سم‌ چینی هیدرولیک برای جلوگیری از رسیدن آسیب به حیوان همه عملکردهای دستگاه با فشار هیدرولیک تنظیم می‌شود. سم‌ چینی یک از امور پرمشغله در صنعت گاوداری است به گونه‌ای [...]