دوقلوزایی در گاوهای شیری

2017-08-28T12:37:48+04:30

گاو گونه‌ای تک قلوزاست (Monotocous) است و همیشه یک گوساله تک قلو به دنیا می اورد و خیلی هم پیش میاید تا یک گاو بتواند دوقلو به دینا بیاورد.  مکانیسم فیزیولوژیکی موثر در تنظیم تعداد فولیکول هایی که در طی هر موج فولیکویی به فولیکول رسیده (Dominant) تبدیل می شوند معمولاً موجب انتخاب یک فولیکول [...]

دوقلوزایی در گاوهای شیری2017-08-28T12:37:48+04:30

روش های سنجش آبستني گاوهاي شيري

2017-01-28T15:22:05+04:30

چكیده امروزه اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص این مسأله وجود دارد كه آیا واقعاً روند كاهش اجرای موفقیت آمیز تولیدمثل در جمعیت گاوهای شیری، وجود دارد یا نه؟ در ایالات متحده ی آمریكا نرخ آبستنی حدود ۰/۵ درصد در سال تخمین زده شده است. در سیستم بهبود گله های شیری(DHI) گزارشات مركز پردازش داده ها [...]

روش های سنجش آبستني گاوهاي شيري2017-01-28T15:22:05+04:30
Go to Top