سوفوسبوویر Sofosbuvir

2017-04-27T13:39:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Sofosbuvir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی عبیدی              موارد مصرف به همراه دیگر داروهای ضد ویروس برای درمان عفونت مزمن هپاتیت سی به کار می رود.      مکانیسم اثر سوفوسبوویر [...]