سولفات منيزيم Magnesum Sulphate

2016-10-04T19:48:48+04:30

گروه دارويي: مواد معدني  20% - 40 % شكل دارويي: محلول استريل تزريقي تركيب دارو:هر ميلي ليتر از سولفات منيزيم 20% حاوي 200 ميلي گرم سولفات منيزيم مي باشد. هر ميلي ليتر از سولفات منيزيم 405 حاوي 400 ميلي گرم سولفات منيزيم مي باشد. مكانيسم اثر:منيزيم فعال كننده بسياري از آنزيم ها در بدن است. يكي [...]