سولتريميکس Sultrimix 300,سولفاديازين + تري متوپريم 

2016-10-04T10:25:13+04:30

ترکيب : هر کيلوگرم از محصول حاوي 250 گرم سولفاديازين و 50 گرم تري متوپريم  است .   موارد مصرف : اين دارو جهت درمان و کنترل سپتي سمي در جوجه ها و عفونت ثانويه ناشي از E.Coli پس از ابتلا گله به گامبرو ، عفونت Stunting syndrome ، سندرم کليه و کبد چرب و [...]