سولفادیمیدین سدیم Sulfadimidine Sodium 33.3%

2016-10-04T10:00:44+04:30

گروه دارویی: سولفونامید   شکل دارویی :محلول خوراکی   ترکیب: هر میلی لیتر از محلول حاوی 333 میلی گرم سولفادیمیدین سدیم می باشد.   موارد مصرف : سولفادیمیدین طیف ضد میکروبی وسیعی بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد مانند: استرپتوکوک، استافیلوکوک، باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم تتانی و پرفرژنس، اشریشیاکولی، سالمونلا، پاستورلا، کلامیدیا، [...]