سولفاستامید Sulfacetamide

2017-04-23T14:34:50+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Sulfacetamide گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی رها داروسازی سینا دارو              [...]