ائی‌ اس‌ بی تری Esb3 , سولفاكلوزاین‌ 30%

2016-10-02T20:56:58+00:00

شکل دارویی : پودر محلول در آب ترکیب : هر گرم‌ پودرائی‌ اس‌ بی تری‌ حاوی‌ 30 ‌گرم‌سولفاكلوزاین‌ مونوهیدرات‌ (ملح‌ سدیم‌) می‌باشد. موارد مصرف :‌ ائی‌ اس‌ بی‌ تریآنتي بيوتيكي وسيع الطيفي است كه براي درمان كوكسيديوز و بيماري هاي باكترياي مانند پاستورلوز و سالمونلوز ناشي از سالمونلا گاليناروم و پاستورلوز (وباي طيور)‌ ناشي از [...]