سولفادين Sulfadin, سولفاكينوكسالين‌ + دياوردين‌

2016-10-04T10:01:26+04:30

شکل دارویی: محلول خوراکی ترکیب : هر ميلي‌ليتر محلول‌ حاوي ‌: سولفاكينوكسالين‌ 25.6 ميلي‌گرم‌ دياوريدين‌ 6.4 ميلي‌گرم‌ موارد مصرف ‌: سولفاكينوكسالين‌ و دياوردين‌ هريك‌ به‌ تنهايي‌عليه‌ انواع‌ عوامل‌ مولد كوكسيديوز مؤثربوده‌ و استفاده‌ توأم‌ اين‌ دو دارو خواص‌ درماني‌يكديگررا تشديد مي‌نمايد. به‌طور كلي‌ استفاده‌ از سولفادین درموارد زير توصيه‌ مي‌شود: ـ درمان‌ اسهال‌هاي‌ خوني‌ طيور [...]