سولکا هوف کلییر Solka Hoof Clear

2016-10-04T09:58:11+00:00

Solka Hoof Clear  محلولی برای مراقبت از سم   Solka Hoof Clear  محصولی بی نظیر به شکل محلول، برای مراقبت از سم می باشد.اساس کلی آن مشابه Solka Hoofgel  می باشد و حاوی مس و روی شلاته شده، اسیدهای ارگانیک و مواد چسبنده است. مس خاصیت باکتریو سیدالی دارد و روی اثر ضدباکتریایی داشته و [...]

سولکا هوف کلییر Solka Hoof Clear2016-10-04T09:58:11+00:00

سولکا هوف کلییر Solka Hoof Clear

2016-10-04T09:47:27+00:00

Solka Hoof Clear  محلولی برای مراقبت از سم   Solka Hoof Clear  محصولی بی نظیر به شکل محلول، برای مراقبت از سم می باشد.اساس کلی آن مشابه Solka Hoofgel  می باشد و حاوی مس و روی شلاته شده، اسیدهای ارگانیک و مواد چسبنده است. مس خاصیت باکتریو سیدالی دارد و روی اثر ضدباکتریایی داشته و [...]

سولکا هوف کلییر Solka Hoof Clear2016-10-04T09:47:27+00:00
Go to Top