دارو سوکسیمر Succimer

2017-05-08T17:32:19+04:30

اطلاعات دارو سوکسیمر  Succimer در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوکسیمر Succimer گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان مسمومیت با سرب در کودکان دارای [...]