آشنایی با سيستم HACCP

2017-01-24T15:40:58+04:30

سيستم HACCP جهت شناسائي نقاطي كه احتمال ورود عوامل بيماري زا به زنجيره توليد وجود دارد ونقاطي كه مي توان عامل بيماريزا را از زنجيره حذف كرد به كار مي رود . اين برنامه ها در تمامي مراحل توليد به صورت مداوم مورد مميزي قرار ميگيرد. تعريف HACCP: HACCP يا HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS [...]

آشنایی با سيستم HACCP2017-01-24T15:40:58+04:30

سيستم HACCP چیست؟

2017-01-24T15:26:52+04:30

اجرای سیستم HACCP، راهی برای ارتقاء سطح كیفی تولید شیر و بهداشت جامعه چكیده شیر یكی از مغذی ترین مواد غذایی مصرفی انسان است كه در رشد، سلامت و تكامل امسان اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر تولید شیر حیوانات مزرعه ای نیز یكی از صفات مهم اقتصادی این حیوانات محسوب می گردد. در نتیجه [...]

سيستم HACCP چیست؟2017-01-24T15:26:52+04:30
Go to Top