معرفی پیشینه سگ هاسکی و تاریخچه و انواع نژادها در این سگ

2019-12-01T19:26:47+04:30

مقدمه هاسکی یک نام عمومی برای سگهای سورتمه ای است که در مناطق شمالی مورد استفاده قرار می گیرند و با سریع کشیدن آنها از سایر انواع سگهای سورتمه ای متمایز شده است. آنها گونه ای در حال تغییر از سریعترین سگها هستند. در عوض ، Alaskan Malamute برای کشیدن بارهای سنگین تر مورد استفاده [...]