آشنایی با آناتومی اسب

2017-01-14T10:58:29+04:30

دستگاه تنفس دستگاه گوارش شامل قسمتهای ذیل است: ۱- بینی: دو سوراخ نیم هلال با دیواره قابل انبساط و قابلیت حلقوی شدن در هنگام فعالیت شدید و افزایش حجم ورود و خروج هوا. ۲- نای: متشکل از ۶۰-۵۰ حلقه غضروفی ناقص که از حنجره تا ناف شش امتداد دارد و حدود ۸۰-۷۵ سانتیمتر طول و [...]