سیستورلین ®Cystorelin,محلول تزریقی هورمون گنادورلین

2016-10-04T10:15:42+04:30

ترکیب: Gonadorlin (as diacetate tetrahydrate)         50 mg Excipients q.s.f                                          1 mg مشخصات:سیستورلین هورمونی سنتتیک (هورمون آزادکننده گنادورلین –GnRH) است که از لحاظ ساختار شیمیایی و عملکرد فیزیولوژیک با گنادورلین مترشحه از [...]