سیواکینول Syvaquinol 10%

2016-10-04T09:44:07+04:30

  دسته دارويي: آنتي بيوتيک خوراکي شکل دارويي: محلول خوراکي ترکيب: Enrofloxacin………………………………………… 100 mg :Excipients s.q.f. ………………………………………………….……..1 ml   انروفلوکساسين دارای طيف فعاليت وسيعتری نسبت به ترکيبات مادر (nalidixic acidو pipedimic acid) بوده و انتشار بافتي بسيار بالايي در بدن دارد. همچنين يکي از متابوليت های اصلي آن (سيپروفلوکساسين) به طور گسترده اي در طب [...]