سیکلوفسفامید Cyclophosphamide

2017-04-26T11:04:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cyclophosphamide گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER                موارد مصرف سیکلوفسفامید در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد ، لوسمی منوسیتیک حاد، میلوژنوس حاد ، لوسمی گرانولوسیتیک مزمن ، آدنوکارسینومای تخمدان، سرطان پستان، سرطان ریه، سرطان [...]