سی – وت 50 C-Vet

2016-10-04T09:46:06+04:30

  آسکوربیک اسید 50% پودر  محلول در آب ویتامین C شکل دارویی : پودر  محلول در آب ترکیب : هر کیلو گرم حاوی 500 گرم  L-Ascorbic acid موارد مصرف :‌ • در مواقع استرس ناشی از گرما و سرمای شدید، استرس حمل و نقل، استرس ناشی از انتقال طیور جدید به فارم، استرس ناشی از [...]