تلاپریویر Telaprevir

2017-04-27T13:46:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Telaprevir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان ژنوتیپ 1 هپاتیت C مزمن ( همراه با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین) در بیماران بزرگسال مبتلا به بیماری کبد پیشرفته شامل سیروز، [...]