تیوتروپبوم Tiotropium

2017-04-28T14:39:42+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tiotropium گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BOEHRINGER INGELHEIM                موارد مصرف برونکودیلاتور (آنتی کولینرژیک طولانی اثر). درمان نگهدارنده برونکواسپاسم در COPD شامل برونشیت مزمن [...]