دارو تیکلوپیدین Ticlopidine

2017-05-05T01:33:06+04:30

اطلاعات دارو تیکلوپیدین  Ticlopidine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تیکلوپیدین Ticlopidine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی امین              موارد مصرف تیکلوپیدین جهت کاهش خطر حمله ترومبوآمبولیک گهگیر در بیمارانی [...]