زیدوودین Zidovudine

2017-04-27T13:52:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zidovudine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی پارس دارو داروسازی لقمان            موارد مصرف زید وود ین، همراه با سایر داروهای ضد ریتروویروس، در درمان عفونت ناشی از ویروس HIV مصرف می شود. [...]