دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride

2017-05-11T19:42:04+04:30

اطلاعات دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride گروه دارویی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOLOGICI داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف [...]