دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins

2017-05-22T21:34:38+04:30

اطلاعات دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده براي ايجاد [...]