دارو فاموتيدين Famotidine

2017-05-11T19:08:13+04:30

اطلاعات دارو فاموتيدين  Famotidine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فاموتيدين Famotidine گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی تهران دارو داروسازی شفا داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف فاموتيدين در درمان زخمهاي خوش خيم [...]