دارو لوواستاتين Lovastatin

2017-05-02T16:27:20+04:30

اطلاعات دارو لوواستاتين Losartan در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوواستاتين Lovastatin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی پور سینا داروسازی حکیم داروسازی عبیدی داروسازی اسوه داروسازی تهران شیمی داروسازی شهر دارو داروسازی کیمیدارو داروسازی امین [...]