دارو لوپرامید Loperamide

2017-05-11T19:07:43+04:30

اطلاعات دارو لوپرامید  Loperamide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوپرامید Loperamide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی پاک دارو داروسازی حکیم داروسازی مداوا داروسازی امین داروسازی تهران دارو              موارد مصرف لوپرامید [...]