دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate

2017-05-26T23:13:04+04:30

اطلاعات دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل‌فنيدات Methylphenidate گروه دارویی: Stimulants and Anorectics محرک ها و اشتها آورها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS RUBIO داروسازی اکسیر داروسازی مهر دارو          موارد مصرف اين دارو براي درمان [...]