دارو منوتروپين Menotropins

2017-05-11T18:51:51+04:30

اطلاعات دارو منوتروپين  Menotropins در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو منوتروپين Menotropins گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FERRING LG LIFE SCIENCES دارو پخش - کارخانه داروسازی بازرگانی پویش دارو IBSA         [...]