دارو منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate

2017-05-11T19:00:36+04:30

اطلاعات دارو منیزیوم سولفات  Magnesium Sulfate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی            موارد مصرف اين دارو براي برطرف [...]