دارو هيدروكورتيزون موضعی Hydrocortisone topical

2017-05-11T19:27:03+04:30

اطلاعات دارو هيدروكورتيزون موضعی  Hydrocortisone topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكورتيزون موضعی Hydrocortisone topical گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان داروسازی سینا دارو   [...]