دارو والزارتان Valsartan

2017-05-05T00:16:29+04:30

اطلاعات دارو والزارتان  Valsartan در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو والزارتان Valsartan گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS داروسازی اسوه داروسازی تهران دارو داروسازی سها دارو پخش - کارخانه داروسازی امین داروسازی جالینوس داروسازی فارابی داروسازی آوه سینا [...]