دارو پيلوكارپين Pilocarpine

2017-05-27T18:27:51+04:30

اطلاعات دارو پيلوكارپين Pilocarpine در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو پيلوكارپين Pilocarpine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو           [...]