آشنایی با شوک آنافیلاکتیک سگ

2017-01-28T16:49:15+04:30

شوک آنافیلاکتیک یک واکنش آلرژیک جدی و فوری محسوب می شود. این شوک زمانی رخ می دهد که سگ در معرض یک آلرژن قرار می گیرد، آلرژنی که به آن حساس بوده است. برای مثال شایع ترین آلرژن دارویی که باعث بروز شوک آنافیلاکتیک می شود ، داروی پنی سیلین است! نیش زنبور عسل و [...]