بیماری های پوست در سگ

2017-01-30T12:55:31+04:30

پوست بافتها واعضاء داخل بدن را ازتهاجم اجسام خارجی ومیکروبها تغییرات دما وخشک شدن درامان نگه می دارد. این عضو درساخته شدن برخی ازویتامین های ضروری نظیرویتامین d موثر است . همچنین پایانه های عصبی مربوط به حواس واحساس محیط خارج نیزدرپوست قراردارند. نشانه هایی که ممکن است حاکی ازمشکلات پوست باشد به شرح زیرمی [...]

بیماری های پوست در سگ2017-01-30T12:55:31+04:30

آنچه باید درباره شپش بدانید

2017-01-17T16:16:56+04:30

شپشها دو دو گروه عمده شپشهای خونخوار و شپشهای گزنده تقسیم می شوند . شپشهای خونخوار باعث بروز كم خونی در میزبانی شده و بیماریهای عفونی را منتقل می نمایند . این شپشها عمدتا در دامها دیده می شوند . شپشهای گزنده باعث بروز خارشهای پوستی و اذیت و آزار میزبان شده ، تحریك پوستی [...]

آنچه باید درباره شپش بدانید2017-01-17T16:16:56+04:30

کک ، شپش ، کنه روی بدن حیوانات

2017-01-17T15:27:31+04:30

معمولا بزاق ناشی از گزش كك و شپش ، موجب بروز واكنش های حساسيت در انسان و حيوانات می شود . در ناحيه گزش احساس خارش و التهاب بروز می كند . بر اثر اين خارش ، حيوان محل گزش را گاز گرفته و باعث و خيم شدن وضع محل گزش و تراوش مايعات التهابی [...]

کک ، شپش ، کنه روی بدن حیوانات2017-01-17T15:27:31+04:30
Go to Top