شناخت دستگاه گوارش گاو

2017-08-23T16:55:43+04:30

اگر شما دستگاه گوارش گاو را بشناسید به راحتی می‌توانید به نیازهای تغذیه‌ای گاو کمک زیادی کنید. و اطمینان پیدا کنید که گاوها مواد مغذی مورد نیاز خود را برای حفظ و بهبود عملکرد تولید دریافت می‌کنند.  شناخت دستگاه گوارش گاو می‌تواند به تامین نیازهای تغذیه‌ای گاو کمک زیادی کند. آشنایی با نقش بخش‌های مختلف [...]